Områder

Bæredygtighedsanalyse for Täby Park

På galopbanen i det centrale Täby vokser der en helt ny bydel frem med blandt andet boliger, arbejdspladser, service, idræt og en bypark. Tyréns har udarbejdet en bæredygtighedsanalyse af strukturplan...

Læs mere her
Solkort Stockholms stad

Energicentrum i Stockholm by med Länsstyrelsen og Landstingen i regionen ønsker at undersøge solbestrålingen på tagene over byens 70.000 ejendomme. Formålet er at vise muligheden for solgenvinding på ...

Læs mere her
Ansøgning om ny miljøtilladelse

Sysav, Sydskånes affaldsaktieselskab, tager imod og behandler affald fra husholdninger, firmaer og virksomheder i det sydlige Skåne. Tyréns fik til opgave at hjælpe Sysav med ansøgning om en ny miljøt...

Læs mere her