Fagområder

Jernbane – fra idé til færdigt anlæg

Inden for jernbane tilbyder Tyréns helhedsløsninger og spidskompetence inden for alle teknologier og til alle faser i et jernbaneprojekt. Vi arbejder kontinuerligt med at udvikle vores kompetencer for at kunne tilbyde en fleksibel gennemførelse af jernbaneprojekter ud fra dine behov som kunde.

En jernbane er et teknologiintensivt anlæg, som involverer en stor del af bygge- og anlægsbranchens teknologidiscipliner, men den er også en del af det samfund vi bygger for fremtiden.

Organisation inden for jernbane Vi kan tilbyde en stærk organisation til gennemførelse af komplette jernbaneprojekter. Inden for jernbane hos Tyréns arbejder der omtrent 130 personer. Sammen har vi en bred kompetence, som arbejder med jernbane, sporvej og metro.

Vi tilbyder teknologiske løsninger inden for Anlæg, Bane, El, Signal, Tele og Ventilation. Vi har også specialkompetencer inden for blandt andet datakoordinering, besigtigelse og anmodninger om tilladelse til Trafikstyrelsen.

Ydelser inden for jernbane Vi arbejder med projekter, som spænder over hele planlægningsprocessen. I tidlige faser arbejder vi med sporstudier, systemanalyser, trafikplanlægningsstudier og jernbaneplaner. Til senere faser opretter vi systemdokumenter, udbudsdokumenter, byggedokumenter og forholdstegninger. For at frembringe en effektiv og kvalitetssikret informationsstrøm benytter vi BIM.

Vi kan blandt andet tilbyde følgende ydelser inden for jernbane:

 • Undersøgelser
 • Gennemførlighedsstudier
 • Risikoanalyser
 • Projektering
 • Projektledelse
 • Datakoordinering/forvaltningsdata
 • Teknologistøtte
 • Byggeledelse
 • Besigtigelser
 • Trafik- og kapacitetsanalyse
 • Ansøgninger om tilladelse
 • Omkostningskalkuler
 • MKB
 • Udbudsstrategi
 • Togtrafiksimuleringer