Udvikling

Miljø og klima - vores strategi

Spørgsmål om miljøet og klimaet ser vi som vores største udfordring. I vores strategiske plan har vi derfor lagt fokus på løsninger som reducerer kuldioxid-udslippet. Vi ser på klimaspørgsmål som en realitet, og vi ved, at vi fremover bliver tvunget til at leve op til stadigt øgede ambitionsniveauer, som stammer fra både lovgivning, en almen opinionstendens og vores egne ambitioner og mål om at skabe holdbare løsninger inden for byggeri, byudvikling og infrastruktur.

Hos Tyréns er vi overbeviste om, at vi skal stå i spidsen for udviklingen. Det er vores ingeniører og medarbejdere, som vil blive heltene i det arbejde, som vil fortsætte for at ændre både arbejdsprocesser og produkter i den rigtige retning.

Det er os, som skal levere fremtidens løsninger, og det er os som skal imødekomme og forudse de strørre og større krav, som vil blive stillet til vores virksomhed og vores løsninger. Derfor er det vigtigere end nogensinde at fortsætte med at være et nysgerrigt firma. Vi tror på at støtte og give næring til vores medarbejderes nysgerrighed, da dette er den bedste måde for os at møde fremtiden. Vi skal være nysgerrige for at kunne skabe og videreudvikle de områder, som åbner sig i løbet af arbejdet med en så grundlæggende omstilling af samfundet som vi mener klimaspørgsmål indebærer.