ENERGINET.DK – BALLERUP

Energinet i Ballerup er en perle indenfor lavt energiforbrug, da der fra begyndelsen er lagt vægt på at holde forbruget nede. Dette er bl.a. sket igennem solpaneler og at alle anlæg styres centralt.

Energinet.dk skulle have bygget et nyt kontor til deres store afdeling på Sjælland, der bl.a. står for vedligeholdelse af el-nettet øst for Storebælt, samt driften af Energinet.dks gasmarked.

Tyréns A/S blev valgt som ingeniør på alle opgavens ingeniørdiscipliner. Opgaven omfattede opførelsen af en 4.000 m² stor administrationsbygning med kontor- og mødefaciliteter, køkken, kantine og serverrum – også skulle bygningen opføres som lavenergibyggeri svarende til 2015-krav.

Det var et krav, at bygningen skulle være let at tilpasse til skiftende behov, så der er anvendt lette vægge og genanvendelige elementer i indretningsplanen, også blev hele første sal indrettet som en åben kontorløsning.

Taget er et grønt tag, som fremstillet i et miljøvenligt og CO2-neutralt materiale, der bl.a. opsamler og forsinker afløbet af regnvand og dermed belaster kloakeringen mindre. Desuden er der oprettet et afvanding-/forsinkelsesbassin via en intern sø.

Varmesystemet fungerer ved forvarmning af friskluft via jordkanaler, også er der installeret et højeffektivt ventilationssystem.
Der er fokuseret på regnvandsgenbrug i installationerne og der er installeret fuld LED-belysning i hele bygningen.

Alle anlæg styres centralt og bygningens forbrug præsenteres løbende for brugere, for at motivere dem til ”spare på strømmen” og holde forbruget nede – hvilket var et stort ønske fra bygherres side, da bygherre er et forsyningsselskab.

Bygningen har et lavt energiforbrug på kun 47,7 kWh/m2 om året – og ved bl.a. at indarbejde solpaneler, ville husets energiforbrug yderligere kunne reduceres.