HANDELSUDVIKLING I BORÅS KOMMUNE – BORÅS, SVERIGE

En ny handelsstruktur og markedsbetingelser skal være med til at sikre Borås Kommune en handelsudvikling, så man ikke mister handlen fra byens centrum.

Borås Kommune og navnlig handelsforeningen i Borås, står over for store udfordringer. De skiftende forbrugsvaner og den hårde konkurrence fra andre byer og handelssteder, som også er under udvikling, betyder at Borås kan se meget af dens hidtidige handel forsvinde fra byen.

På vegne af Borås kommune og Borås Handelsforening har Tyréns kortlagt markedsbetingelser for detailhandlen, caféer og restauranter, og udviklet scenarier for fremtidig placering af handel i forskellige dele af Borås kommune. Målet er at skabe en fælles vision for Borås’ handel og udarbejde strategier for den fortsatte udvikling.

Tyréns er derfor blevet bedt om at udarbejde strategier for en fremtidig handelsstruktur i Borås – herunder oprettelsen af en handelsopbygning i faser og en strategi for de næste 15 år.