Quiet Track mindsker støj fra sportrafik

Mikrofoner under togvognene måler lyden. Quiet Track er et EU-finansieret projekt til at mindske støj og slitage fra sportrafik. Mikrofoner fortæller hvor meget det støjer, og et GPS-system viser, hvor det støjer mest.

Tyréns del i projektet - i hvilket totalt tolv virksomheder og organisationer fra fem europæiske lande indgår - har været at udvikle analysemodeller, sætte hardware sammen og skrive software for at bestemme tre vigtige egenskaber på sporet over hele banen. Softwaren som Tyréns har udviklet indeholder de modeller, som kobler støj sammen med de tre egenskaber. Hardwaren består blandt andet af mikrofoner, accelerometre, GPS og et takometer.

Testet i tunnelbanemiljøer

En række tester er gennemført i tunnelbanemiljøer. De har foregået således, at der er monteret mikrofoner under tunnelbanevognen. Under sin færden har mikrofonerne sendt data, som fortæller om hvor meget det støjer, hvor det støjer og hvordan lyden, som opstår når hjulene møder skinner, ændres. Ved hjælp af GPS er det derefter muligt at se præcis hvor det støjer mest, på hvilken måde det støjer, og at træffe adækvate foranstaltninger.

Med overvågningssystemet er det muligt dagligt at identificere eksempelvis hvis der opstår kraftig slitage og fastlægge problemområder på et kort.

Interessen for Quiet Track er stor, både nationalt og internationalt. I alt har tolv virksomheder og organisationer været med i projektet. I Sverige har flere aktører medvirket og bidraget til projektets vellykkede resultat, for eksempel togoperatører som SLL og MTR, TBT som sørger for vedligeholdelsen i tunnelbanen, Strukton Rail, Sveriges største private vedligeholder af jernbanen og KTH (Kungliga Tekniska Högskolan).