CPH – LUFTHAVNSBYGGERI

Tyréns A/S og Københavns Lufthavne har siden 2006 samarbejdet om en række opgaver, såsom komplekse installationer og drift- og vedligeholdsplanlægning af systemer som skal være i 24/7 drift.

Samarbejdet mellem CPH og Tyréns A/S har været gældende siden 2006, hvilket indebærer at vi har haft vores ”daglige gang” i hele lufthavnen, herunder også air-site og hertil Roskilde/Tune lufthavn.
Et udvalg af opgaver i KLH, som alle har været omfattet af komplekse installationer og drøftelser/planlægning med de aktivitetsansvarlige for opretholdelse af lufthavns 24/7-drift, kan her nævnes:

Maskinstue (serverrum 1, 2 og 3)
Projektet omfattede etablering af ny maskinstue i kælder under kontorhus/terminal 3. Projektet omfattende cablings-installation, UPS- og generatorforsyning, køle-, ventilationsanlæg, brandsluknings- og brandalarmeringsanlæg, herunder ændring/omlægning af eksisterende installationer på el- og VVS-siden samt bygningsudvidelse på forplads. Anlægssum: ca. 32 mio.

UPS-anlæg
Projektet har været fortløbende og omfatter ventilations-, køle,- el-installationer i forbindelse med etablering/ renovering af UPS forsyning til st 13, 26. Groundradar Øst og Syd samt IT-hytter, Maglebylille CSRA, checksted Øst og Vest-banestationerne
Anlægssum: ca. 55 mio.

Generator-anlæg
Projektet har været fortløbende og omfattende ventilations-, køle- og el-installationer i forbindelse med etablering/renovering af generatorforsyning inklusiv tavleanlæg ved station 2, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 26, 37 samt projekt for generator-anlæg til bagagesorteringsanlægget.
Anlægssum: ca. 50 mio.

Øvrige udvalgte opgaver på ”AIR-side”:
• Ombygning med henblik på etablering SSP-huset.
• Etablering af TAX-FREE
• Ombygninger i forbindelse med SAS-OB (3 etaper)
• Etablering af Caviair House og Starbucks
• SAS-Cargo, udskiftning af røggardiner samt ABA-anlæg
• Station 26 nyt Retrofit-anlæg og Station 37, ombygning på dieselanlæg
• Etablering af røgfri terminaler i passagerområdet