Arrheniuslaboratoriet

Arrheniuslaboratoriet. På Stockholms universitet ligger et af Sveriges største og førende laboratoriekomplekser: Arrheniuslaboratoriet. Tyréns havde til opgave at udvide og renovere de eksisterende bygninger, samt at bygge en ny afdeling på 16.500 m².

Tyréns AB blev hyret af Akademisk hus til at projektere de planlagte udvidelser af Arrheniuslaboratoriets bygning E, samt nybyggeriet af NPQ-bygningen, et 16.500 m² stort byggeri, med kontorer, undervisning- og laboratorielokaler. Bygningerne er en del af Stockholms Universitet og rummer kemiske- og biologiske laboratorier samt en række drivhuse, som både anvendes til forskning og undervisning.

NPQ-bygningen er bygget i forlængelse af de eksisterende bevaringsværdige laboratoriebygninger og skulle dermed holdes i samme stil for at holde et rent arkitektonisk udtryk og efterleve myndighedernes krav. Dette skabte en række udfordringer til de tekniske løsninger, som vores ingeniører i nært samarbejde med arkitekt og bygherre løste til alles tilfredshed.

Hele projektet er konstrueret i BIM-modeller og gennem dette værktøj er det lykkes vores specialister at realisere en effektiv loftshøjde på 3,15 meter i laboratorierne. Hvilket giver mere plads i indretningen og en bedre udnyttelse af dagslyset i de enkelte laboratorier og derfor en bedre løsning for slutbrugeren og samtidig opnås et lavere energiforbrug.

Bygningen er desuden forsynet med et nybygget jordvarmelager som leverer både køling og opvarmning til de eksisterende- og tilstødende bygninger. I NPQ-bygningen blev der foruden køle-, varme- og komfortventilationssystemet også installeret procesventilation, de-ioniseret vand, trykluft og et centralt kvælstofsystem til laboratorierne.

Tyréns har stået for hele installationsprojektet og har qua vores mangeårige erfaring med laboratoriebygninger skabt en løsning, som både lever op til de krav bygherre og myndighederne havde til byggeriet. Tyréns har faciliteret en fremtidssikring af bygningerne, både i den måde vores løsninger er projekteret og udført. Således at Arrheniuslaboratoriet mange år ud i fremtiden kan skaleres og forandres til at imødekomme de fremtidige krav til uddannelse og forskning et universitetslaboratorie i verdensklasse kan have.