European Spallation Source (ESS)

ESS. European Spallation Source (ESS) er et tværfagligt neutron-forskningscenter, som har til formål at bane vejen for nytænkning og skabelsen af nye muligheder inden for sundhed-, nano-, miljø-, energi-, klima-, transportteknologi og medicin.

Projektet er et af Europas mest præstigefyldte og største forsknings- og byggeprojekter i nyere tid. Projektet indeholder foruden en kæmpe bygningsmasse med laboratorier, kontorer og konferencesale, en mere end 600 meter lang protonaccelerator og en 180 meter lang målestation.

Tyréns står for koordineringen- og for produktionen af en detaljeret plan for byggeriet plus miljøvurderingen (MKB), som bl.a. indebærer undersøgelser inden for risiko, sociale- og økonomiske konsekvenser, regnvand, støj, miljø, trafik, forurenet luft og jord, samt geoteknik.

 

Projektering, projektledelse og systemer

Opgavens omfang og kompleksitet samt de mange interessenter (alt fra forskere og virksomheder med en masse forskellige kulturer, sprog og opfattelser) stiller store krav til planlægning, eksekvering og kommunikation. Alt dette håndteres af ESS’ projektgruppe, hvor Tyréns spiller en central rolle på flere nøglepositioner.

Tyréns var initiativtager til at sikre, at kompetencerne blev spredt på flere virksomheder, qua projektets kompleksitet og risikoprofil. Dette for kundens bedste, da intet enkeltstående firma i verden vil kunne gennemføre et så komplekst projekt i denne skala. I forlængelse af dette har vi videreudviklet vores certificerede tilgang til bygge- og projektledelse og har skabt en række strukturer, som sikrer høj kvalitet og styring gennem alle udførelsesårene.

Tyréns står for byggeledelse, projektering og projektledelse på konstruktioner, akustik, miljø, geoteknik, anlægsarbejder og BIM.

 

ESS er del af stort forskningsområde i lund, der bl.a. også består af MAX IV og det mellemliggende Lund Science Village. Begge er projekter Tyréns også er en del af.