Bæredygtighedsanalyse for Täby Park

På galopbanen i det centrale Täby vokser der en helt ny bydel frem med blandt andet boliger, arbejdspladser, service, idræt og en bypark. Tyréns har udarbejdet en bæredygtighedsanalyse af strukturplan...

Læs mere her
Solkort Stockholms stad

Energicentrum i Stockholm by med Länsstyrelsen og Landstingen i regionen ønsker at undersøge solbestrålingen på tagene over byens 70.000 ejendomme. Formålet er at vise muligheden for solgenvinding på ...

Læs mere her
Ansøgning om ny miljøtilladelse

Sysav, Sydskånes affaldsaktieselskab, tager imod og behandler affald fra husholdninger, firmaer og virksomheder i det sydlige Skåne. Tyréns fik til opgave at hjælpe Sysav med ansøgning om en ny miljøt...

Læs mere her
Oversvømmelser Gränna

Jönköpings kommune arbejder aktivt med at forebygge oversvømmelser ved skybrud. Tyréns fik i til opgave ud fra en analyse af højdeforholdene og eksisterende ledningssystem, at definere afstrømningsomr...

Læs mere her
Projektering af Posthusplatsen i Malmö

Tyréns fik til opgave af Malmö by at klargøre byggedokumenter til Posthusplatsen i Malmö baseret på et tidligere foretaget grundlag. Pladsen foran Posthuset skulle omdannes til Malmö bys mest spændend...

Læs mere her